Ett rörligt dansverk där vi målar om staden med vår dans. Vi förkroppsligar stadens statyer och berättar den historia statyerna berättar för oss. 

En fysisk dansföreställning där gränsen mellan önskedröm och verklighet suddas ut. Spelas i det faktiska rum som brukar kallas "tjejernas omklädningsrum".

Vi dansar fragment ur olika liv och skapar en gemensam stad byggd av minnen.

Kvinnostaden

Kvinnostaden är ett dansverk av och med Kompani Catapult. Verket spelas utomhus och kan spelas i vilken stad som helst, med en lokal staty som utgångspunkt. Kvinnostaden kan spelas kring en eller flera statyer och rör sig med fördel från punkt A till punkt B. En viktig del av verket är att publiken inte är konstant. Då vi förflyttar oss genom staden förändras publiken. Vissa ser hela verket, andra upptäcker oss längs resans gång och följer med till slutet medan vissa bara möter oss en kort, kort stund. För oss är alla möten med publiken lika viktiga.


Syftet med verket är att ge åskådarna en ny syn på sin stad. Vi förkroppsligar stadens statyer och berättar den historia statyerna berättar för oss. På vår färd genom Kvinnostaden målar vi staden med dans och blir en färgklick i någons grå vardagsstad.

Idé, koreografi & dans: Agnes Nordin, Ellen Rengman, Madelene Hoff, Moa Lund

Kostym: Kompani Catapult i samarbete med Monica Nordin

Foto: Harald Nilsson 


I samarbete med:

Medborgarskolan Region Väst

Omklädningsrummet

Omklädningsrummet är en föreställning som fysiskt utspelar sig i ett omklädningsrum på en högstadieskola men i själva verket tar plats i något av alla de omklädningsrum du själv befunnit dig i någon gång samt i dina egna tankar. Föreställningens målgrupp är i första hand högstadieelever men också alla som någon gång varit högstadieelev.


Kompani Catapult funderar över alla möjliga och omöjliga tankar och hemligheter som döljer sig i omklädningsrummet. Catapult ställer sig frågor gällande identitet och självbild. De tappar gränser och verklighet men aldrig humorn.


En fysik föreställning där gränsen mellan önskedröm och verklighet suddas ut.

Idé, koreografi & dans: Agnes Nordin, Ellen Rengman, Madelene Hoff, Moa Lund

Kostym: Kompani Catapult i samarbete med Monica Nordin

Dramaturgi: Lisa Lindén

Foto: Elite Studio

I samarbete med:

Lisa Lindén, Elite Studio, Monica Nordin, Anepe Photo & Medborgarskolan Region Väst

Med stöd av:

Minnesstaden

Kvinnostaden blir Minnesstaden. Vi dansar fragment ur olika liv och skapar en gemensam stad byggd av minnen. Med hjärta och närvaro skapar vi en stunds underhållning och verklighetsflykt. I vår dans kan allt hända och vem som helst, eller vad som helst bli avdansat.


Minnesstaden är en version av föreställningen Kvinnostaden och spelas för äldre på exempelvis äldreboenden. Föreställningen kan spelas både inomhus och utomhus.

Foto: Andreas Hoff

Vi dansar fragment ur olika liv och skapar en gemensam stad byggd av minnen.