Slänga i. Slänga på. Havet. Kvinnan.

En dansföreställning med många frågor där du i publiken kommer med svaren. Vad blir konsekvensen?

Ett rörligt dansverk där vi målar om staden med vår dans. Vi förkroppsligar stadens statyer och berättar den historia statyerna berättar för oss

En fysisk dansföreställning där gränsen mellan önskedröm och verklighet suddas ut. Spelas i det faktiska rum som brukar kallas "tjejernas omklädningsrum".

Konsekvens

Nytt, nytt, nytt! Skapa mer, mer! 

Släng, släng, släng! Duger inte! 


Vad händer med skräpet du slänger? Med orden du säger? Vad blir konsekvensen? I ett hav av skräp dansar vi verklighet och fantasi. Vi hör havets kluckande vågor som en påminnelse - inget försvinner. Varken det vi slänger i havet eller slänger på varandra. 


Kompani Catapult har skapat en dansföreställning med många frågor. Du som publik kommer med svaren. Vad ser du i dansen? Vad ser du runt omkring dig? Vad blir konsekvensen?

Idé, koreografi & dans: Agnes Nordin, Ellen Rengman, Madelene Hoff, Moa Lund

MusikClaudio Pallone (Kewee)

Kostym: Monica Nordin

Foto: Nena SegerbrandAnepe Photo.


I samarbete med:

Medborgarskolan Region Väst

Hade premiär 29e april, Mölnlycke kulturhus.

I samarbete med Producentbyrån.

Med stöd av:

Kvinnostaden

Kvinnostaden är ett dansverk av och med Kompani Catapult. Verket spelas utomhus och kan spelas i vilken stad som helst, med en lokal staty som utgångspunkt. Kvinnostaden kan spelas kring en eller flera statyer och rör sig med fördel från punkt A till punkt B. En viktig del av verket är att publiken inte är konstant. Då vi förflyttar oss genom staden förändras publiken. Vissa ser hela verket, andra upptäcker oss längs resans gång och följer med till slutet medan vissa bara möter oss en kort, kort stund. För oss är alla möten med publiken lika viktiga.


Syftet med verket är att ge åskådarna en ny syn på sin stad. Vi förkroppsligar stadens statyer och berättar den historia statyerna berättar för oss. På vår färd genom Kvinnostaden målar vi staden med dans och blir en färgklick i någons grå vardagsstad.

Idé, koreografi & dans: Agnes Nordin, Ellen Rengman, Madelene Hoff, Moa Lund

Kostym: Kompani Catapult i samarbete med Monica Nordin

Foto: Harald Nilsson 


I samarbete med:

Medborgarskolan Region Väst

Omklädningsrummet

Omklädningsrummet är en föreställning som fysiskt utspelar sig i ett omklädningsrum på en högstadieskola men i själva verket tar plats i något av alla de omklädningsrum du själv befunnit dig i någon gång samt i dina egna tankar. Föreställningens målgrupp är i första hand högstadieelever men också alla som någon gång varit högstadieelev.


Kompani Catapult funderar över alla möjliga och omöjliga tankar och hemligheter som döljer sig i omklädningsrummet. Catapult ställer sig frågor gällande identitet och självbild. De tappar gränser och verklighet men aldrig humorn.


En fysik föreställning där gränsen mellan önskedröm och verklighet suddas ut.

Idé, koreografi & dans: Agnes Nordin, Ellen Rengman, Madelene Hoff, Moa Lund

Kostym: Kompani Catapult i samarbete med Monica Nordin

Dramaturgi: Lisa Lindén

Foto: Elite Studio

I samarbete med:

Lisa Lindén, Anepe Photo & Medborgarskolan Region Väst

Med stöd av: