Möt dansarna bakom Kompani Catapult

Kompani Catapult har en feministisk och demokratisk värdegrund och utforskar ett arbetssätt utan konstnärlig ledare men med en gemensam konstnärlig riktning. De strävar efter att arbetet ska vara samhällsaktuellt och vill med sin danskonst berätta historier som både berör och upprör samt uppmanar till diskussion. Catapult sätter en stolthet i att ha en nyfiken process mot ett hållbart arbetssätt och utforskar ständigt sin röst i konstnärsvärlden. Kompaniet vill utmana dansens finkulturstämpel och på så vis ge dans en större plats i vardagen.


När Kompani Catapult skapar har vi alltid kropp och identitet som en underliggande tematik. Vi tar inspiration av vad som är aktuellt och berör oss i samhället men börjar också alltid med att gräva där vi står. Vi utgår från våra personliga upplevelser och erfarenheter och sätter dem sedan i en kontext. Vi utforskar ständigt individens roll i gruppen.